Privacy Statement

Dit is de privacyverklaring van Robert Stamboliev Transformational Work (RSTW), ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37076969. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door RSTW door middel van het klantensysteem en de verwerkingen via onze website www.stamboliev.com

RSTW respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van RSTW.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

RSTW kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan ons verstrekt. RSTW kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom RSTW gegevens nodig heeft

RSTW verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan RSTW uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit coaching of training.

Hoe lang RSTW gegevens bewaart

RSTW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

RSTW verkoopt uw gegevens niet aan derden.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van RSTW worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. RSTW gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

RSTW maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van RSTW bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan RSTW te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar robert@stamboliev.nl . RSTW zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

RSTW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, zodat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Dialogue verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met RSTW op via robert@stamboliev.nl

www.stamboliev.com is de website van RSTW .

RSTW is als volgt te bereiken:
Adres: Schumanlaan 7A, 1862 AA Bergen NH, Nederland
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 37076969
Telefoon: +31 6 51607758
E-mailadres: robert@stamboliev.nl

30 April 2018

Top