Robert Stamboliev

Ik ben internationaal werkzaam als psycholoog, trainer, coach en relatietherapeut. Het inspireert mij om mensen meer bewustzijn te laten vinden.

Een mens denkt en handelt vaak mechanisch, identificeert zich met allerlei gedachtes en denkbeelden en als gevolg daarvan overkomt hem van alles, zonder dat hij zich daarvan bewust is. Datgene wat jij in essentie bént, slaapt. Bewustzijnswerk is essentieel om ‘wakker’ te worden, je te bevrijden van conditioneringen en om échte keuzes te kunnen maken. Dit geldt voor het individu, maar ook voor organisaties en landen. Our planet needs consciousness!

Mijn werkwijze in coaching? Na een heldere diagnose doe ik een voorstel voor het aantal sessies, afhankelijk van de vraag varieert dit meestal tussen 3 en 10 afspraken. In dit traject volgt er vaak een snelle transformatie, door middel van een aanpak waarbij ik verschillende methodieken integreer. Een collega beschreef dit als coaching ‘with a therapeutic touch’, een eclectische aanpak vanuit het ‘lege midden’.

Sinds 1983 heb ik me ingespannen om Voice Dialogue op de kaart te zetten in Nederland en Europa en in die periode het Instituut voor Transformatiepsychologie (ITP) opgericht. Het les- en trainingsprogramma van het ITP is in de loop der jaren, in interactie met een keur van trainers en deelnemers, onder mijn leiding ontwikkeld en vorm gegeven.

Ik heb daarnaast professionaliserings- en leiderschapsprogramma’s ontwikkeld en uitgevoerd voor diverse opdrachtgevers.

Verder beleef ik plezier in het helpen excelleren van procesbegeleiders (trainers, therapeuten, coaches, managers, leerkrachten). Aan Voice Dialogue facilitators bied ik supervisie en Masterclasses aan, in binnen- en buitenland.

Ik heb in de loop der jaren veel artikelen geschreven, een aantal daarvan staan op deze site. In 1988 schreef ik het boek “De Energetica van Voice Dialogue”. Dit is inmiddels een belangrijk studieboek voor Voice Dialogue begeleiders.

Aanbeveling door Hal en Sidra Stone:

“Robert Stamboliev is a teacher of teachers and we wish to honor him appropriately. Robert, perhaps more than anyone else, has been responsible for introducing Voice Dialogue and the Psychology of Selves in Europe. His trainings have produced – in addition to excellent facilitators – an amazing variety of brilliant teachers and creative innovators.”

Levensloop

Geboren in Italie, zoon van een Nederlandse moeder en Bulgaarse vader, na 3 jaar verhuisd naar Canada. Vanaf mijn 6e opgegroeid in Nederland, maar altijd veel blijven reizen. Met deze multiculturele achtergrond was het voor mij al op jonge leeftijd zoeken naar mijn identiteit. Voelde me vaak een buitenstaander, observer, terwijl ik me aan de andere kant onderdompelde in het sociale leven, o.a. als leerlingenvertegenwoordiger op de middelbare school. Het was alsof ik twee levens leidde en dit voelde vaak gespleten. Hierdoor heb ik me al vanaf jonge leeftijd verdiept in het menselijk bewustzijn en daarin mijn eigen pad gevolgd. Toen ik 15 jaar oud was begon ik met yoga, gevolgd door de studie van het werk van Krishnamurti. Na de middelbare schooltijd studeerde ik een paar jaar sociale wetenschappen (andragologie) maar toen dat me niet genoeg inspireerde besloot ik te gaan werken als barkeeper, nachtwacht en verder mijn eigen studie te ontwerpen.

In deze periode begon ik aan de beoefening van T’ai Chi Chuan en heb ik mij een aantal jaren ontwikkeld in muziek, theater en stemtraining, hier ben ik ook les in gaan geven. Daarnaast heb ik een opleiding in Gestalt psychologie gevolgd en trainingen in sjamanisme en energy work.

In 1982 ontmoette ik Hal en Sidra Stone en kwam ik in contact met hun werk. Voice Dialogue gaf mij een theoretische bedding vanuit de transformatiepsychologie. Dit inspireerde mij zo dat ik naar Los Angeles vertrok om met Hal Stone als mentor te studeren en haalde daar mijn Masters Degree in de psychologie in 1988.

Na terugkeer in Nederland begon mijn professionele leven als therapeut, coach, trainer en opleider en richtte ik het Instituut voor Transformatiepsychologie (ITP) op. Tijdens het proces van werken met cliënten, groepen en collega’s ging het leren en verdiepen op een organische wijze door, waarbij ik het geleerde kon toepassen in mijn werk. De rode draad door de jaren heen is het verkennen van nieuwe wegen en werkvormen. Als deze goed bleken te werken werden ze vervolgens geïntegreerd in de individuele praktijk en in het lesprogramma.

Voorbeelden van methodes die aansluiten zijn: Voice Dialogue, focusing, stemwerk, droomwerk, relatiewerk, lichaams- en energiewerk, groepsdynamica, familieopstellingen, werken met archetypen, psychodrama, voicedrama, creatieve technieken etc. Door de combinaties ontstonden ook nieuwe werkvormen en toepassingen.

Een ander punt waarmee ik veel heb geëxperimenteerd in het kader van trainingen en coaching trajecten, is de werking van de natuur, cultuur, de locatie en voeding. Dit alles met als doel een optimaal bewustzijnsproces bij de deelnemer/cliënt te faciliteren en ‘soulfullness’ te ontwikkelen.

Voor mij zijn methodes en technieken nooit een doel op zich, maar hulpmiddelen. Ik  werk vanuit een ontspannen en gecentreerde houding en ben open voor wat zich aandient. We noemen dit ook wel werken vanuit het ‘lege midden’. In de Oosterse gevechtskunst wanneer een krijger alle technieken beheerst is de laatste fase het loslaten van alle kennis en te werken vanuit ‘no mind’. Ook dit is geen eindpunt, eerder een oneindig principe, waardoor ik mij blijf ontwikkelen…

Het lesprogramma zoals dat nu gegeven wordt vanuit het ITP is op bovenstaande wijze ontwikkeld en vorm gegeven. Het is gebaseerd op ervarend leren. Zelfkennis is de basis voor meesterschap en de begeleider is het instrument. Persoonlijk proces en het leren van de verschillende technieken gaan hand in hand.

Ik heb Voice Dialogue geïntroduceerd en ontwikkeld in Nederland en de meeste Europese landen en recentelijk ook in Azië en Zuid-Amerika. Aan een aantal instituten ben ik als adviseur verbonden.

Mijn missie is de ontwikkeling van bewustzijn. Door het onderzoeken van het eigen bewustzijn, van binnenuit en via studie. Nieuwe syntheses en werkwijzen ontwikkelen. Experimenteren en implementeren van geslaagde experimenten. Zowel in coaching als training. Hier heb ik plezier in en dit wil ik graag met anderen delen.

 

Top