Boeken

In gesprek met het Kaasmonster

Hoe kunnen we de menselijke maat weer terugbrengen in de behandelkamer? De Voice Dialogue methode, ontwikkeld door psychologen echtpaar Dr. Hal & Dr. Sidra Stone leent zich hier perfect voor. Uitgangspunt is dat ieder mens meerdere en vaak tegengestelde kanten of subpersonen in zichzelf heeft. Die kunnen conflicten en stress veroorzaken, maar je kunt er ook mee leren ‘dansen’. Hiervoor is bewustzijnsgroei nodig, de ontwikkeling van een Bewust Ego om onderliggende kwetsbaarheden te leren beschermen,  verzorgen of dragen.

Of het nu gaat om burn-out, verslaving, stemmen horen, SOLK, angst, depressie, trauma, slaapstoornissen of rouw, Voice Dialogue biedt hier handvatten voor. Het boek behandelt per thema zeer levendig beschreven, leerzame en inspirerende praktijkvoorbeelden –zoals die van het kaasmonster. Het biedt de lezer inzicht en schetst de grenzeloze mogelijkheden én effectiviteit in deze counselings- en therapiemethode. Ook geeft het de inspiratie zelf met deze elegante methode aan de slag te gaan.

In gesprek met het Kaasmonster is bedoeld voor psychiaters, psychologen, therapeuten, maar ook ervaringsdeskundigen, therapeutisch werkende coaches en alle andere vaardige begeleiders, die graag hun arsenaal aan therapeutische vaardigheden willen uitbreiden.

Het boek is geschreven door Robert Stamboliev (psycholoog en grondlegger van Voice Dialogue in Europa), Anita Roelands (Registerpsycholoog NIP Arbeid & Organisatie en burn-outspecialist), Gert Haringsma (GZ psycholoog NIP/LVVP) en Henriette Deckers (GZ psycholoog, Eerstelijnspsycholoog NIP).

Dit boek legt precies de vinger op de wonde: de behoefte aan menselijkheid in de zorg. Voorbij diagnostische etiketten: bottom-up, creatief en authentiek. Bovendien herkenbaar, vlot en prettig geschreven.’

Prof. dr. Dirk De Wachter, psychiater

‘Laten we niet zoeken naar wat er mis is met ons, maar de verscheidenheid, rijkdom en complexiteit verkennen van de energieën waarover we beschikken; laten we het wonder ontdekken van wie we zijn en van wat er is.’

Sidra Stone, Ph.D., Cocreator Voice Dialogue en de Psychology of Selves / coauteur Embracing Our Selves

Bestel nu


 


 

De Energetica van Voice Dialogue

Robert Stamboliev

In dit boek worden de energetische aspecten van de methode van Voice Dialogue nader verkend en uitgelegd. Zij blijken van uitzonderlijk belang voor het transformatieproces, als onderdeel van de nieuwe Transformatie Psychologie. Uitgaande van het door Stone en Stone ontwikkelde bewustzijnsmodel, legt Robert Stamboliev verbanden met esoterische geneeswijzen en T’ai Chi Ch’uan. Daaruit ontstaat meer inzicht over de energetische principes, die zo belangrijk zijn in het begeleiden van Voice Dialogue als methode voor transformatie.

Bestel nu
 

The energetics of Voice Dialogue

Robert Stamboliev

getmsg-1In this book the energetic aspects of the psychological method of Voice Dialogue are explored, developed and demonstrated. An overview of the consciousness model developed by Hal & Sidra Stone is presented as a foundation, to understand the energetic element in Voice Dialogue. The book also utilizes selected material from the esoteric healing traditions and Tai Chi Chuan to give a larger understanding of basic principles operating in this facilitation technique. They enable movements and shifts of energy patterns in transformational work. Robert Stamboliev is an energy dancer and it is this sensitivity to energy that he has mastered and that he describes so well in this book.

Order now


 

Den Energien eine Stimme geben

Robert Stamboliev

roberts-denenergienIn der Voice Dialogue Methode werden Energiemuster des Menschen als eigene Persönlichkeiten angesprochen und aktiviert. Diesen Energien wird eine Stimme gegeben, sich mietzuteilen. Die Fähigkeit des Voice Dialogue Therapeuten, sich auf den Prozess einzustimmen und mit seinen eigenen entsprechenden Energiemustern mitzuschwingen, ermöglicht dem Klienten ein intensives Erfahren, Erkennen und Integrieren der psychisch-emotionalen Realität dieser Muster.

Order now


 

Fondements énergétiques du Dialogue Intérieur

Robert Stamboliev

getmsgDans ce livre Robert Stamboliev explore en profondeur l’aspect énergétique du Dialogue Intérieur, afin d’élargir une expérience qui pourrait être essentiellement mentale: atteindre le “coeur” d ‘une énergie, dialoguer avec elle, puis la remercier, permet d’enraciner l’expérience et d’entraîner des transformations profondes et durables.

Order now

Top