Verbinding maken in tijden van corona, iets om van te leren?

“Wel vermoeiend hoor die gesprekken met zoom, hangouts of skype, het is energie slurpend omdat je niet fysiek met elkaar in één ruimte  bent’. Het is een veel gehoorde klacht momenteel dankzij de maatregelen om het Corona virus uit te bannen. Ook voor coaches, psychologen en andere professionele begeleiders zijn therapeutische sessies uitgesteld. Online ontmoetingen hebben hun beperking. In het volgende interview leg ik uit dat je op afstand wel degelijk goed contact maken, als ware je bij elkaar in de kamer. Ik geef ook online supervisie sessies die jou in staat stellen om diepgaand contact te maken met je cliënt”.

Waarom vinden mensen het zo moeilijk om op afstand, dus via de telefoon of via zoom FaceTime etc. contact te maken?
“Mensen zitten er teveel bovenop. Dat heeft ook weer te maken met vertrouwen in jezelf. Online is het moeilijker om te voelen of je verbinding hebt met een ander. Je moet daarvoor heel erg je zintuigen gebruiken. Ik geef momenteel supervisie sessies aan professioneel begeleiders om daarop in te gaan.”

We hebben het er zoveel over, maar wat is verbinding eigenlijk?
“Na 30 jaar ervaring met training geven en mensen opleiden therapie met cliënten, kan ik goed waarnemen als mensen in verbinding staan. Verbinding maken is een subjectief iets: als twee mensen verbinding ervaren, dan is er sprake van verbinding. Natuurlijk zijn er ook objectieve manieren om verbinding vast te stellen, zoaIs met het meten van hersengolven. Dat is niet mijn terrein. Het gaat om een gevoel dat er iets in sync is. Vergelijkbaar met als je samen musiceert. Het is meer dan het mentale, dat je elkaar begrijpt.”

Kun je dat oefenen, verbinding maken?
“Ja, het is een kwestie van bewust worden wat je al doet. Bewust worden waar je bekwaam in bent. Moeders maken verbinding met hun kindje. Of in je relatie met je partner. Het is een natuurlijk, menselijk gegeven. We noemen dat Linkage. Bij verliefdheid voel je de verbinding supersterk. Dan voel je alleen dìe verbinding en is de rest op de achtergrond. Het is zo vaak een onbewust proces, dat mensen in een relatie na verloop van tijd de verbinding verliezen. Het is fijn als je die verbinding kunt leren hanteren. Oefen het eens met je partner. Ga tegenover elkaar zitten. Maak allebei bewust verbinding. Een van de twee denkt op een moment, zonder dat je het aan de ander vertelt aan iets anders, terwijl je elkaar blijft aan kijken. Steek je hand op als je het idee hebt dat de ander uit de verbinding is gegaan.”.

Maar hoe voelt dat, verbinding maken?
“Voor coaches en therapeuten is het van belang verbinding te kunnen waarnemen. Om verbinding te voelen met een ander, moet je eerst goed verbinding voelen met jezelf. Een hulpmiddel is dat ze dat ze contact maken met hun eigen lichaam. Een training start ik met een bewustwordingsoefening van het lichaam door te zeggen ‘Ga zó zitten dat je lekker in je vel zit’. Ik richt de aandacht op de ademhaling. Iedere vorm van Yoga, Tai Chi of Mindfulness, helpt daarbij. Iemand incarneert in zijn lichaam: hier ben ik. Als je je prettig voelt in het hier en nu, ook al zit je in je eentje, dan ben je al een heel end en is de kans groot dat je verbinding maakt. Vaak geeft het een ontspannen gevoel.”

En hoe dóe je het dan?
“Voor mij is verbinding een fysieke ervaring en verloopt via de zintuigen. Bij mij speelt mijn gehoor een belangrijke rol in het maken van verbinding. Bij iemand die visueel is ingesteld kan dat weer anders zijn. Het is belangrijk om voor jezelf uit te vinden: via welk zintuig maak ik verbinding? Doordat ik van mezelf weet dat het via het gehoor gaat, zorg ik dat ik afgestemd ben op dat kanaal. Een goede oefening om daarachter te komen is ‘voer dit gesprek eens met je ogen dicht’.
Eigenlijk zou elke professioneel begeleider een online gesprek moeten beginnen met bewust verbinding maken. Maar ook als je met collega’s overlegt. Neem een moment om ‘aan te komen’, om aanwezig te zijn. Maak even contact. Daarna kun je praten over de inhoud. Zakelijk kun je ook Linkage hebben. Zakelijk verbinding gaat minder via fysieke energie, meer met iets onpersoonlijker mentale energie.”

In hoeverre moet je je best doen om verbinding te maken?
“Het gaat om controle versus overgave. Of het zelf doen, versus loslaten. Het gaat om de balans daartussen. Denk bijvoorbeeld aan het concept ‘veld’, wat ik vaak gebruik in trainingen en gaat over een verbondenheid met een groter geheel. Als je te maken hebt met bijvoorbeeld rouw en verlies – met dingen die niet op een persoonlijk vlak op te lossen zijn door goede tips – dan kun je als begeleider ook iemand uitnodigen om contact te maken met dat veld. Je ervaart daar dat je het niet allemaal alleen hoeft te doen, dat je kunt loslaten wat je denkt dat je moet dóen. We zijn in principe al allemaal verbonden met dat veld, anders zouden we niet leven.

Rupert Sheldrake deed onderzoek onder apen. Een groepje apen op een eilandje leerden aardappels te wassen. Apen op andere eilanden volgden hun voorbeeld en gingen het ook doen, terwijl er geen waarneembaar contact was. Het zat in het veld. Sheldrake noemt het de morfogenetische velden. Bij het online werken dat nu in deze corona tijd opeens een boost krijgt, ontstaat bij veel mensen het gevoel dat ze erg moeten sturen, controleren. En ik denk dat er meer balans nodig is tussen dat sturen van de verbinding en het loslaten ervan. Een beetje meer vertrouwen in ‘het veld’.”

Maar we zijn zo gewend om alleen op onszelf te varen…?
“Door de digitalisering van deze geïndividualiseerde samenleving hebben we nog te leren hoe daar goed mee om te gaan. Juist in deze quarantaine tijd kunnen we leren hoe beter om te gaan met de dynamiek van verbinding. Momenteel kunnen we met minder zintuigelijke input oefenen in het ervaren en te vertrouwen dat er iets is. Het vraagt van ons nu om te onderzoeken wat het nu is bij jou waar je verbinding maakt.”

Hoe gaat dat, een online coaching of supervisie sessie met jou?
“In een coaching of supervisie sessie zal ik bijvoorbeeld vragen: maak maar eens contact met mij. Onderzoek bij jezelf hoe je dat doet. Ook via Zoom kan ik goed waarnemen wanneer iemand zich openstelt of afsluit. Iemand die zich bewust kan openstellen en afsluiten, krijgt een betere energiehuishouding. Daar zijn oefeningen voor. Het gaat steeds weer om de subjectieve ervaring; dat iemand zichzelf beter leert kennen als change agent, als trainer, als facilitator.”

Boek hier voor online coaching. Een online supervisie sessie boek je hier

 – Interview door Chulah Berkowitz – 

 

Top